اخبار

تشکیل ستاد مدیریت بحران برای پیشگیری حریق جنگل‌ها در استان‌ها


تهران – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از تشکیل ستاد مدیریت بحران برای پیشگیری و کنترل حریق در ستاد و استان‌ها با مدیریت فرماندهان یگان حفاظت منابع طبیعی خبر داد.منبع اخبار