اخبار

تشکیل کارگروه بررسی عملکرد کمیسیون رفع تداخلات


تهران- مجله خبری کشاورزی- سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از تشکیل کارگروهی برای بررسی کارشناسی عملکرد کمیسیون رفع تداخلات خبر داد و گفت: این کارگروه تا هفته آینده زمان دارد که تصمیم واحدی درباره ایرادهای موجود گرفته و نظر کارشناسی خود را ارائه کند.منبع اخبار