اخبار

تشکیل کارگروه تخصصی صادرات لوازم و تجهیزات آبیاری نوین


تهران – مجله خبری کشاورزی – سرپرست معاونت امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از تشکیل کارگروه تخصصی صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی آبیاری نوین خبر داد و گفت: تعاملات دیپلماتیکی با کشورهای هدف به منظور رفع موانع صادراتی باید تقویت شود.منبع اخبار