تشکیل ۵ هزار پرونده تخلفاتی در حوزه کالاهای اساسی در تهرانتشکیل ۵ هزار پرونده تخلفاتی در حوزه کالاهای اساسی در تهران
تهران – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از تشکیل بالغ بر ۵ هزار پرونده تخلفاتی به ارزش ریالی یک هزار میلیارد ریال خبر داد.منبع اخبار