تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت خاک در دولت تا پایان امسالتصویب آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت خاک در دولت تا پایان امسال
تهران – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل دفتر امور خاک وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی کرد آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت خاک تا پایان امسال در دولت تصویب شود.منبع اخبار