تصویب افزایش فوق‌العاده کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در شورای حقوق و دستمزدتصویب افزایش فوق‌العاده کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در شورای حقوق و دستمزد
تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی گفت: افزایش فوق‌العاده ویژه کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در شورای حقوق و دستمزد تصویب شد.منبع اخبار