اخبار

تصویب طرح دو فوریتی اصلاح بودجه ۱۴۰۲ پیرامون تخصیص قیر رایگان در کمیسیون عمران

عبدالجلال ایری در گفت و گو با ایسنا، ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون طرح دوفوریتی اصلاح بند (ک) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که به موضوع قیر باز می گشت، مورد بررسی قرار گرفت. صحن مجلس شورای اسلامی به بررسی این طرح به صورت دوفوریتی رای داده بود. توجه به زیرساخت ها و تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام یکی از کارهای مهم به شمار می رود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تصویب طرح دو فوریتی اصلاح بند (ک) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که به موضوع تخصیص قیر باز می گشت در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امیدواریم این طرح به زودی در دستور کار صحن قرار گرفته و با موافقت نمایندگان و تایید شورای نگهبان، شاهد تخصیص قیر بوده و بخشی از مشکلات مردم در حوزه مسیرهای ارتباطی مرتفع شود. 

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402043120194/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86

مجلس با تصویب قانون تخصیص قیر رایگان به بهبود وضعیت راه‌های کشور کمک کرد. اکنون نیز با توجه به کاهش سهم قیر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام که نمایندگان در بودجه سال جاری تصویب کرده بودند، کمیسیون عمران مجلس طرح دو فوریتی اصلاح بند (ک) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ موضوع تخصیص قیر را مطابق با بودجه سال ۱۴۰۱ و با اندکی تغییرات تهیه و به تصویب رساند. 

وی در ادامه اظهار کرد: در مسیرهای روستایی با مشکل مواجه بوده  و بخش زیادی از روستاها هنوز آسفالت نشده اند؛ لذا باید قیر تولید شده در کشورمان را به جای صادرات در پروژه های عمرانی استفاده کنیم.