اخبار

تعارض قوانین و تداخل وظایف دستگاهی مشکل اصلی تغییر کاربری اراضی است


تهران – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان امور اراضی کشور تعارض قوانین و تداخل وظایف دستگاهی را یک از مشکلات عمده تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی دانست و گفت: طبق قانون همه دستگاه‌ها وظیفه حفظ اراضی کشاورزی را برعهده دارند و با متخلفان باید برخورد قانونی شود.منبع اخبار