اخبار

تعدد فروشگاه‌های سم کشاورزی در مازندران قابل قبول نیست

رئیس سازمان حفظ  نباتات کشور بیان کرد: ۶۰ درصد آفتکش هایی که در مازندران استفاده می شود در اراضی شالیزاری است که برخی از آن نیاز به استفاده در مزارع نیست.

“خیام نکویی” معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز با بیان اینکه سلامت مردم برای ما بسیار مهم است، یادآور شد: برند سلامت تات را تعریف کردیم و تک تک محصولاتی را که استحقاق دریافت این نشان را دارند، نشان سلامت بر روی آن درج شود.

ایسنا/مازندران رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: مازندران استانی است که بیشترین تعداد فروشگاه‌های سم را دارد که این تعداد برای ما قابل قبول نیست چراکه تعدد فروشگاه های آفت کش سبب آلوده شدن محیط زیست برای تولید می شود.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402060906281/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

وی با بیان اینکه در گام بعدی به دنبال این هستیم به محصول عسل نشان سلامت دهیم، افزود: تلاش داریم سالی دو محصول را با نشان سلامت به مردمی معرفی کنیم تا مردم به راحتی محصول با کیفیت خریداری کنند.

وی ادامه داد: به دنبال این هستیم در محصولاتی که تولید می شوند ارتقاء سلامت محصولات غذایی در اولویت باشد و مردم با خیال راحت از این محصولات استفاده کنند.

وی ادامه داد: دانش استفاده از سم پاشی و آفتکش را در هشت شهرستان استان مازندران گسترش دادیم و کشاورزان از نزدیک شاهد استفاده از این دانش هستند.

نشان سلامت تات به “عسل” می‌رسد

رنجبر اقدم اظهار کرد: در صدد هستیم کاربرد استفاده از آفتکش را در سایر محصولات کشاورزی به حداقل ممکن و صرفا در صورت نیاز برسانیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تات تصریح کرد: ۱۰۰ هکتار از ۲۰۰ هزار هکتار اراضی برنج استان مازندران نشان سلامت دارد که این جای خرسندی دارد و امیدواریم  طی مدت ۱۰ سال تمام اراضی شالیزاری استان مازندران نشان سلامت را اخذ کنند.

رنجبر اقدم اظهار کرد: مازندران استانی است که بیشترین تعداد فروشگاه های سم فروشی را دارد که این تعداد برای ما قابل قبول نیست چراکه تعدد فروشگاه های آفتکش سبب آلوده شدن محیط زیست برای تولید می شود.

رنجبر اقدم امروز در جلسه ارتقاء سلامت محصول برنج با استفاده از روش مدیریت تلفیقی محصول (icm) در شالیزارهای مازندران گفت: تولید محصول سالم یکی از اولویت ها و اساسی ترین هدف در وزارت جهاد کشاورزی است.