تعرفه‌های صادراتی محصولات کشاورزی، موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟


تعرفه‌های صادراتی محصولات کشاورزی، موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

تهران- مجله خبری کشاورزی- اخیرا وزارت جهاد کشاورزی با هدف کنترل بازار، عوارض جدیدی را برای صادرات محصولات جالیزی اعمال کرده و این اقدام با موجی از نظرات موافقان و مخالفان همراه شده است. برخی آن را نوعی خودتحریمی و به زیان بخش کشاورزی و برخی دیگر آن را اقدامی در راستای بهبود الگوی کشت می‌دانند.منبع اخبار