اخبار

تعیین سقف قیمت ارزی واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های بخش کشاورزی در مهر ۱۴۰۲


تهران- مجله خبری کشاورزی- سرپرست دفتر خدمات بازرگانی و تجارت خارجی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: قیمت‌ ارزی واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های بخش کشاورزی منتهی به ابتدای مهر ماه ۱۴۰۲ تعیین شد.

https://www.irna.ir/news/85245561/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

امیرعبداللهیان با اسماعیل هنیه دیدار کرد – پایگاه خبری هشت صبح. اخبار روز سیاسی، اقتصادی و ورزشی ایران و جهان.