اخبار

تعیین سقف مجاز ماهانه برای صادرات محصولات کشاورزی


تهران – مجله خبری کشاورزی – وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: معاونت بازرگانی باید صادرات محصولات کشاورزی را رصد و پایش کند و برای صادرات سقف ماهانه در نظر بگیرد تا بازار داخل با مشکل روبرو نشود.منبع اخبار