اخبار

تغییرات اقلیم یک اَبَر چالش است/ استفاده از ارقام مقاوم به تنش‌های محیطی

تغییرات اقلیم یک اَبَر چالش است/ استفاده از ارقام مقاوم به تنش‌های محیطی

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به اینکه با پیامدهای تغییرات اقلیم مواجهیم گفت: با توجه به این شرایط باید برای بخش کشاورزی از گیاهانی با ارقام مقاوم به کم آبی، شوری و تنش های محیطی استفاده کنیم.

به گزارش ایسنا، سید مجتبی خیام نکویی در هفتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با بیان اینکه این روزها نسبت به دهه های قبل  بیشتر در رسانه ها و اخبار از تاثیرات تغییرات اقلیم صحبت می شود، گفت: زیرا  با روند رشد جمعیت در دنیا مواجه هستیم که مطالبات  این جمعیت برای تامین غذا و نیازهای متفاوت آنها زمینه دست اندازی به طبیعت را سرعت بخشیده است.

وی افزود: اگر امروز شرایط تخریب طبیعت را نسبت به ۵ دهه تا یک دهه قبل بسنجیم شدتش قابل مقایسه نیست و افزایشی شده است. این نشان می دهد که هر چه دخل و تصرف ما در طبیعت بیشتر شده پایداری را از دست داده ایم و زیست بوم و اکوسیستم را برهم زده‌ایم.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به اینکه وقتی صحبت از تغییر اقلیم می شود اولین تاثیر آن افزایش گرمای زمین و تاثیراتش بر امنیت غذایی است، عنوان کرد: بر اساس آخرین مقالاتی که در دنیا منتشر شده در اثر افزایش یک درجه سانتیگراد دمای زمین به طور میانگین تولیدات غذایی در دنیا ۱۰ درصد کاهش پیدا می کند.

وی ادامه داد: علی رغم معاهدات بین المللی که در خصوص تغییرات اقلیم در دنیا وجود دارد اما مشاهده می شود کشورهایی که خودشان بیشترین بهره برداری های نامناسب را از طبیعت دارند با کمال جسارت از معاهده تغییر اقلیم خارج می شوند تا مورد سوال برای تخریب هایی که انجام می دهند، قرار نگیرند.

به گفته وی امروز تغییرات اقلیم یک ابر چالش است ولی تاثیراتش بر قاره‌ها و کشورهای مختلف یکسان نیست. در برخی کشورها کمتر و در برخی بیشتر است.

نکویی با بیان اینکه در ۵۰ سال گذشته ایران ۲ درجه گرم‌تر شده و میانگین بارندگی نیز از ۲۵۰ به ۲۲۰ میلیمتر کاهش یافته، گفت: این یعنی۳۰ میلیمتر در طول ۴۰ سال گذشته کاهش بارندگی داشتیم.

معاون وزیر جهادکشاورزی اثرات تغییر اقلیم را برشمرد و گفت: تغییر اقلیم منجر به بارش‌های سیل آسا، آب شدن یخ ها در قطب. بالا آمدن سطح دریاها. تغییرات تنوع زیستی، خشکسالی متعدد، آتش سوزی های گسترده، ریزش ناگهانی برف و… و. شده و  اثرات آن کاملا قابل لمس در زندگی ما است.

وی با طرح این سوال که چه رویکردی باید در مواجه به این پدیده ها اتخاذ کنیم، گفت: نتایج نشست های علمی باید تبدیل به بسته های سیاستی حمایتی برای تغییر برخی رویکردها باشد. اگر به دنبال این هستیم که شدت تاثیر اقلیم را کاهش دهیم باید تغییر رویکرد داشته باشیم. باید از تغییر کاربری اراضی جلوگیری کنیم، زیرا امنیت غذایی ما به آن بسته است. همچنین پوشش گیاهی نیز باید حفظ شود.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در ادامه گفت: کشوری که ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت و ۸۴ میلیون هکتار مراتع دارد چرا باید بارندگی تبدیل به سیل شود؟ چون پوشش گیاهی را به درستی حفظ نکردیم. گاهی برخی اراضی را در جهت شیب شخم زدیم. نوع نگاه علمی در حفظ پوشش های گیاهی اهمیت دارد. همچنین مدیریت منابع آب، کشاورزی حفاظتی، اقتصاد سبز، نگاه مدیریت واحد در حوزه آبخیز و گسترش فعالیت های آبخیزداری از اهمیت بسیاری برخوردار است. باید به حوزه آبخیز و آبخوانداری توجه ویژه ای شود.

خیام نکویی به اهمیت استفاده از گیاهان و ارقام کم آب بر اشاره کرد و گفت: مهمترین قوت قالب مردم گندم است. سال ۱۴۰۰، ۳میلیون تن، سال گذشته ۶ میلیون تن و امسال حداقل ۷ میلیون تن افزایش تولید نسبت به سال ۱۴۰۰ خواهیم داشت. امسال ارقامی را از گندم معرفی می کنیم که آب کمتری مصرف کنند ولی تولیدشان کم نشود. البته تاکنون ارقامی از این دست معرفی شده است.   ولی وقتی با تغییر اقلیم مواجهیم باید به سمت معرفی ارقام برویم.

وی برخورد با جنگل زدایی را راهکاری برای کاهش تاثیرات تغییر اقلیم دانست و گفت: سالی ۱۲ میلیون هکتار از جنگل‌های جهانی از بین می رود. باید راهکارهایی برای جلوگیری از تخریب جنگل اتخاذ کنیم تا پیامدهای تغییر اقلیم  به حداقل برسد.

رئیس سازمان تات اظهار کرد: حداقل باید یک نشست نخبگانی در هر ماه در خصوص پیامدهای تغییر اقلیم برگزار و از ظرفیت تمام دانشگاه‌های کشور نیز استفاده شود. همچنین باید راهکارهایی برای مسئولان ارائه شود و آگاهی مسئولان ارشد نظام در این بخش افزایش یابد. از طرفی نیازمند گسترش همکاری‌های منطقه ای، تبادل علمی، اتخاد راهکارهای کوتاه، میان و بلندمدت برای مدیریت استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان، استفاده از فناوری های نوین برای مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم هستیم.

وی اضافه کرد:تدوین پیش نویس قوانین و مقررات برای جلوگیری از تخریب و دستکاری گسترده در طبیعت، توجه به بحث آینده پژوهی در حوزه تغییرات اقلیم، فعال برخورد کردن با معاهدات بین المللی وبه روزرسانی الگوی کشت باید در دستور کار باشد.

خیام نکویی در خصوص الگوی کشت نیز گفت: الگوی کشت ابتدا برای محصولات زارعی  بود. امسال محصولات باغبانی و سال آینده برای تمام محصولات خواهد بود.

انتهای پیام 

https://www.isna.ir/news/1403032214733/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C