اخبار

تفاهم‌نامه همکاری منابع طبیعی با وزارت دفاع برای کاشت یک میلیارد درخت امضا شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با وزارت دفاع برای کاشت یک میلیارد درخت، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.منبع اخبار