اخبار

تفاهم نامه برق رسانی به اراضی میگو در هرمزگان به امضا رسید


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – تفاهم نامه برق رسانی به هشت هزار هکتار از اراضی میگو در هرمزگان با اعتباری افزون بر ۹۱۰ میلیارد تومان عصر یکشنبه به امضا رسید.منبع اخبار