اخبار

تفاوت قیمت تضمینی کلزا در خوزستان تیر پرداخت می‌شود

مدیر شعب بانک کشاورزی خوزستان به کشاورزان کلزاکار اطمینان داد نگران پرداخت تفاوت قیمت این محصول نباشند چون دولت متعهد به پرداخت آن است.

استان خوزستان با تولید ۱۷.۵میلیون تن محصولات کشاورزی حدود ۱۴درصد کل تولید بخش کشاورزی کشور را تامین می‌کند.منبع اخبار

سابقه و عمر کشت دانه روغنی کلزا در خوزستان از یک دهه تجاوز نمی‌کند ولی استقبال خوب کشاورزان خوزستانی به ویژه کشاورزان شهرستان شوش که حدود ۴۰درصد کل دانه روغنی کلزا را به دولت فروختند سبب شد هرسال بر سطح زیر کشت این محصول راهبردی در استان افزوده شود.

امسال در خوزستان حدود ۷۹هزار تن دانه روغنی کلزا از سطح ۴۵هزار هکتار برداشت شد و به همین میزان به قیمت تضمینی قبلی یعنی هرکیلوگرم ۱۵۰هزار ریال از کشاورزان خریداری شد.

وی گفت: تامین اعتبار پرداخت تفاوت قیمت کلزا در حال انجام است که به تدریج در تیر به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.

سازمان جهاد کشاورزی خوزستان پیش بینی کرده بود در سال زراعی جاری حدود ۶۰ هزار تن دانه روغنی کلزا در خوزستان برداشت شود ولی اجرای به موقع عملیات بهزراعی و خنکی هوا در فروردین امسال سبب شد حدود ۱۹هزار تن بیش از میزان پیش بینی، محصول برداشت شود.

جهانپور معماریان روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مجله خبری کشاورزی افزود: دولت به تازگی با هدف توسعه کشت دانه‌های روغنی و ایجاد انگیزه بیشتر برای کشت این محصول راهبردی در سال آینده زراعی ، قیمت تضمینی هر کیلوگرم دانه روغنی کلزا در سال زراعی جاری را ۲۳۰ هزار ریال تعیین و ابلاغ کرد در حالی که بهای پرداختی به کلزاکاران خوزستانی بر اساس قیمت مصوب ۱۵۰هزار ریال بوده است.

سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ حدود ۷۰هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی خوزستان به زیر کشت کلزا رفت ولی در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به دلیل شدت خشکسالی و کم آبی، محدودیت کشت در بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله کلزا اعمال شد.

گفته می‌شود قیمت تضمینی دانه روغنی کلزا در سال آینده زراعی بین ۲۸۰تا ۳۰۰هزار ریال خواهد بود.