اخبار

تفاوت کشت گلخانه ای با کشت سنتی و مقایسه منافع و معایب این دو مجله خبری کشاورزی

سخنگوی گمرک در ادامه افزود: محصولات بخش کشاورزی و غذا در صادرات، سهم ۱۹.۹ درصدی نسبت به کل صادرات غیرنفتی و در واردات سهم ۲۹.۶ درصدی را از آن خود کردهاند. نورانی برنامه ریزی مدون برای تولید و صادرات، استفاده از صنایع و ماشین آلات نوین کشاورزی را از جمله راهکارهای سودآور بودن کشاورزی دانست و گفت: هر ازگاهی تولیدکنندگان به سبب نبود الگوی کشت و بازار با مازاد تولید روبرو میشوند که این امر منجر به متضرر شدن آنها میشود، در حالیکه هدف گذاری مدون در تولید و صادرات و اجرای الگوی کشت راهکاری مناسب برای جلوگیری از نوسانات مقطعی بازار است. وی بحث سرمایهگذاری در بخش کشاورزی را از ضروریات دانست و گفت: در این زمینه معافیتهای مالیاتی در بخش کشاورزی را مورد توجه قرار دادهایم و اعلام کردیم و معتقدیم با توجه به مناقشات منطقهای و اتفاقاتی که افتاده و بحث نیاز دنیا به غذا، یکی از چالشهای جدی جوامع بشری بحث تأمین غذاست. تجهیزات مزرعه مدرن همچنین میتوانند پیشبینیهای لازم برای تعمیر و نگهداری را ارائه دهند که این امر باعث کاهش هزینههای نظارتی و بازبینی میگردد. به عنوان مثال در اواسط رشد، نیترات کلسیم در خاک زمینهای کشاورزی کاهش مییابد و عملکرد را هم کمتر میکند؛ اما درون خاک شما حسگرهایی قرار دارد که این کاهش را هشدار میدهد.

همچنین برای تنظیم تراکم یا تعداد مناسب جوجهها در سالن نیز اطلاعات مفیدی میدهد. پارامترهای محیطی در گلخانه ها از طریق اقدامات دستی یا مکانیسم های کنترلی تنظیم می شوند. با استفاده از رباتهای هوشمند زراعی، میتوان کود را نیز در بهترین موقعیت مکانی مناسب و با مقدار مؤثر قرار داد و این امر باعث کاهش بسیار زیادی در مصرف کود میشود ( تا 99.9٪.). علاوه بر این، رباتهای زراعتی نیز میتوانند علفهای هرز را شناسایی و آنها را وجین کنند. برای تولید گوجهفرنگی با مواد جامد محلول زیاد، مقدار مصرف و جذب پتاسیم و کلسیم باید زیاد باشد. در آلمریای اسپانیا دمای هوا در تابستان برای رشد متوازن محصول و دستیابی به کیفیت مناسب محصول گوجه فرنگی بسیار زیاد است، بنابراین گلخانهها در تابستان خالی ماندهاند و گوجه فرنگی در ماههای گرم سال در گلخانه تولید نمیشود. سنسورهای IoT در گلخانه اطلاعاتی درباره سطوح نور، فشار هوا ، میزان رطوبت و دمای هوا ارائه می دهند. کراس استافینگ: در این روش کالا مستقیما به کشور مقصد ارسال شنده و کانتینر از یک کشتی به کشتی دیگر منتقل می شود.

محمدرضا پورخاتون به توسعه کشت گلخانه ای در سطح استان کرمان تاکید کرد و گفت: برای توسعه کشت های گلخانه ای در شهرستان ها برنامه هایی اتخاذ شده تا سرمایه گذاران به این سمت سوق داده شوند. یکی از کاربردهای GPS در رشته نقشهبرداری است که بسیار گسترده است، بهخصوص که در نقشهبرداری، اندازهگیری و اقدامات در سطح زمین و زیر آب، در تعیین مرزهای زمین و برجستهکردن تغییرات در شکل سازهها انجام میشود. با نصب سنسور دما در معده گاو در صورت مشکلات گوارشی یا عدم تنظیم pH میتوان بیماریهای خاص گوارشی مثل SARA را تشخیص و نسبت به درمان آن اقدام نمود. دسترسی به پایگاههای داده نیز میتواند منابع اطلاعاتی بیشتر مانند پیشبینیهای آب و هوایی و دادههای آب و هوایی را فراهم آورد. پرندههای بدون سرنشین یا “RPAS” (سیستمهای کنترل هوایی از راه دور) وضوح تصویر 2 تا 10 سانتیمتر ارائه میدهند. نتایج حاصل از سیستمهای شیردوشی هوشمند، افزایش 10 درصدی حجم شیر تولیدی را نشان میدهند. این سنسورها سرفه را تشخیص میدهند و میتوانند علائم بیماری تنفسی در دام را تشخیص دهند. ساقه تولید کننده گل از بین برگها خارج شده و در انتها 1 تا 3 عدد گل میدهد. با استفاده از سنسوری که به گاوهای ماده وصل می کنند، دامداران می توانند از زمان پاره شدن کیسه ی آب گاو باردار تا زمان زایمان آن لحظه به لحظه سلامتی گاو ماده را نظارت کنند و تحت کنترل داشته باشند.

وی، از اتاق بازرگانی ایران خواست که با پیدا کردن بازارهای هدف برای صادرات محصولات کشاورزی، تولید کننده کشاورزی را تشویق به تولید محصول برای این بازارها کند. در واقع، مساله باقیمانده سموم، محصولات ایرانی را از بازارهای تراز اول و دوم دنیا به سمت بازارهای درجه سه و چهار سوق داد. به این منظور تغییراتی در عوامل موثر بر توابع عرضه و تقاضا ایجاد میشود. هنگامی که سنسورها تغییراتی را حس نمایند، پس از ارزیابی، اقدامات اصلاحی و اطلاعرسانی برای حفظ شرایط مطلوب رشد گیاهان انجام میشود. فناوری دام می تواند ظرفیت بهره وری، رفاه یا مدیریت حیوانات و دام ها را افزایش داده یا بهبود بخشد. کاهش منابع آبی، کمبود مواد غذایی و لزوم تأمین آن برای کشورهای جهان مسائلی هستند که ظرفیت بالقوه تبدیل به بحرانهای امنیتی را دارند. میتوان با کنترل آبیاری بر اساس اطلاعات میزان رطوبت خاک و پیشبینی آب و هوا میزان آب مصرفی را تا 20 درصد کاهش داد. معمولاً در عرضهای جغرافیایی پایینتر، به خاطر شدت نور بیشتر از تراکم بالاتر گیاه استفاده میشود و به همین ترتیب، تعداد ساقههای گیاه یا شاخههای جانبی که بر روی بوته حفظ میشوند نیز باید بر اساس شدت نور تنظیم شود. اطلاعات عامل مهمی در موفقیت کشاورزی است.

گلخانه ها شرایط بهینه اقلیمی، برای رشد گیاهان را تامین می کنند. جالب اینجاست که تمام توان تولید کشاورزی کشور در پیش از انقلاب تنها توانایی تامین مواد غذایی برای نیاز 33 روز کشور را داشت اما اینک 90 درصد مواد غذایی مورد نیاز کشور در داخل کشور تولید میشود و حتی در بخش واردات نیز با گسترش صنعت سیلوسازی، ذخیرهسازی گندم در مقایسه با قبل از انقلاب، بیست برابر شده است. بدین ترتیب، این پژوهش به روش کتابخانه ای اسنادی به بررسی مهم ترین رویکردهای نوین در کشاورزی پایدار برای تامین امنیت غذایی پرداخته است. در پست قبل چالشهای پیشروی کشاورزی هوشمند مورد بررسی قرار گرفت، در این پست به راهکارهای مرتبط با این موضوع میپردازیم. در راستای رفع این مشکلات و با توسعه مفهوم هوشمندسازی، زمینه حرکت از کشاورزی مدرن به کشاورزی هوشمند موردتوجه قرار گرفت. در واقع خاصیت مویینگی، یک سیستم غیرفعال است که محلول غذایی در اختیار گیاه قرار گرفته و باعث رشد آن می شود. کشاورزی در محیط کنترل شده شامل مدیریت یک یا تمام فاکتورهای محیطی بمنظور رشد مطلوب (Optimum) گیاه می گردد. آئرو فارمز، از جمله شرکتهای معتبر در زمینه کشاورزی هوشمند محسوب میشود که در شمال ایالت نیویورک قرار داشته و با استفاده از تکنولوژیهای نوین در زمینه کشاورزی مانند هواکشت (aeronautics)، قصد ایجاد بزرگترین مزرعه عمودی سرپوشیده جهان را در ایالت نیوجرسی دارد.کمبود آب و زمینهای کشاورزی، باعث شکلگیری این روشهای نوین شده است که بتوان در محیطهای سربسته به تولید محصولات کشاورزی پرداخت.

Illuminum Greenhouses یک سیستم گلخانه ای است که از فن آوری های مدرن برای ارائه خدمات کشاورزی استفاده می کند و با به کارگیری سنسورهای IoT خورشیدی، گلخانه های مدرن و مقرون به صرفه را ایجاد کرده است. کشاورزی هوشمند یک مفهوم در حال ظهور در سالهای اخیر است که به مدیریت مزارع با استفاده از فناوریهای مدرن نظیر IoT، رباتیک، drone ها و هوش مصنوعی (AI) برای افزایش کمیت و کیفیت محصولات همراه با بهینهسازی نیروی انسانی اشاره دارد. در مزارع یا مراتع وسیع و گسترده، نظارت بر موقعیت مکانی دامها و دایت آنها در مسیرهای مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است. سایت سیتا(سامانه یکپارچه تسهیلات اعتباری) توسط وزارت جهاد کشاورزی جهت ثبت نام وام گلخانه برای متقاضیان دریافت تسهیلات در مناطق محروم و برخوردار طراحی شده است. هیچیک از این دو تحقیق، یارانه را در تحلیل خود لحاظ نکردند، اما آنها اشاره کردند که یارانهها نیز بر هزینههای کشاورزی برای جامعه تأثیر میگذارد. گلخانههای هوشمند تحت کنترل IoT میتوانند به صورت هوشمندانه بر کنترل آب و هوا نظارت داشته باشند و همچنین نیاز به مداخله دستی را از بین ببرند.

به گفته کارشناسان به ازای اجرای هر هکتار سامانه آبیاری نوین ۴ هزار متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی میشود که این میزان صرفهجویی چشمگیر است و انتظار میرود در شرایط کمآبی استان سمنان و کشور تلاش مضاعف برای رفع مشکلات در توسعه اجرای سامانه نوین آبیاری صورت گیرد. همچنین پیش بینی شده است تولید برنج ایران در سال جاری ۱۰۰ هزار تن کاهش یابد و از ۲ میلیون تن در سال قبل به ۱.۹ میلیون تن طی سال زراعی جاری برسد. در داخل گلخانه، سرور Cloud نیز پردازش داده ها را فعال می کند . PrecisionHawk یک UAV مستقل ایجاد کرده که دادههای با کیفیت بالا را از طریق مجموعهای از سنسورهایی که برای نقشه برداری و تصویربرداری از زمینهای کشاورزی استفاده میشوند، جمعآوری میکند. سنسورهایی مثل محصولات شرکت smart health میتوانند دامها را به صورت موردی و یا دستهای، بررسی کنند. علاوه براین، سود تسهیلات از ۶ درصد به ۹ و ۱۲ درصد افزایش یافته و درتسهیلات جدید، سود بانکی را ۱۵ درصد اعلام کردهاند. کشت قراردادی طرحی است که در کشورهای توسعه یافته در حوزه کشاورزی اجرا میشود اما متأسفانه در سالهای گذشته این مساله در کشور ما در حد یک شعار باقی مانده است.

برای کنترل محیط در یک گلخانه هوشمند، سنسورهای مختلفی که پارامترهای محیطی را با توجه به نیاز گیاه اندازه گیری می کنند استفاده می شوند. در حال حاضر ذخایر کشاورزی ایران حدود ۹۰ تقاضای داخلی مواد غذایی را تامین می کند و در این راه ۹۲ درصد آب های تازه این کشور را مصرف می کند. به گزارش خبرنگار ایرنا فرهاد زیویار چهارشنبه شب در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: لرستان ظرفیت های بسیار زیادی در بخشهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، تاریخی، کشاورزی و گردشگری دارد که این همایش نیز در راستای معرفی دقیق این توانمندی ها برای حضور سرمایه گذاران و توسعه اقتصادی استان برگزار خواهد شد. دلیل انتخاب و کیفیت کار در سایت یک میوه چیست؟ چهارمین قدم انتخاب نوع محصول برای کشت می باشد، برای این منظور باید بازار منطقه را کاملا بشناسید و از کشش بازار مطمئن شوید. این طرح راهکارهای مقرون به صرفه و بهینه را برای کشاورزان با حداقل مداخله دستی فراهم می کند. در آخر می توان گفت اپلیکیشن های کشاورزی به جمع آوری اطلاعات مفید به کشاورزان و دامداران کمک می کند.

جایگاه ایران در رنکینگهای جهانی در حالت ریسک متوسط است. اما در کتاب کشاورزی در ایران قاجاری، ویلم فلور تحلیلهای جامعی از کشاورزی قرن نوزدهمی ایران را به کمک تحقیقات گستردهای بر اساس مدارک منتشر نشده ایرانی و اروپایی به عمل آورده است. روندی که در مقایسه با بهار ۱۴۰۰ تغییر کرده است. متغیرهای مستقل این تحقیق و مقیاس اندازه­گیری آنها با توجه به اهداف تحقیق و ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق در جدول دو ارائه شده است. مکزیک دامداریهای در مقیاس بزرگ برای تولید شیر و مرغ و تخممرغ نیز دارد. قیمت دلار در بازار روز سهشنبه ۱۹ آذر تهران به ۱۴ هزار تومان رسید.

در کنترلهای قبل از برداشت، این امر امکان پیشبینی زمان صحیح برداشت را فراهم میکند. در طول بازه رشد محصول، اطلاعات مناسب کمک میکند تا هماهنگی پروسههای کود دهی، آبیاری، رفع علفهای هرز و کنترل آفات، به خوبی انجام گیرد. اگر می خواهید از چگونگی استفاده از این کود بیشتر بدانید در ادامه با ما همراه باشید. بخش تحلیل بازارهای صادراتی کشورها نیز شما را برای ورود به بازار کشورهای مختلف آماده می سازد ، ما در این بخش ، به تفکیک ، به بررسی کشورها پرداخته ایم. البته این محصول توانسته علاوه بر تامین نیازهای کشور، جایگاه خوبی در سبد صادراتی استان نیز پیدا کند که طبق گفته رییس سازمان صنعت و معدن استان در ۱۱ ماه نخست سال ۹۸، ۱۳۵ میلیون دلار سیب تازه از استان به دیگر کشورها صادر شده است. امروزه امنیت غذایی به یکی از مهمترین اولویتهای امنیتی کشورها تبدیل شده است. در نتیجه در این بازارگاهها، نرخ تبدیل یک مشتری بالقوه به مشتری بالفعل در این بازارگاهها بالا است. در طی کاشت، مؤثر بودن بذرها میتواند با قرار دادن دقیق آنها در موقعیتهای مکانی مناسب افزایش یابد. با استفاده از دادههای دام، زمان شیردوشی گاوهای شیری و یا تاریخ مناسب کشتار برای گاوهای گوشتی پیشبینی و برنامهریزی میگردد.

با اینکه فلفل سبز یکی از پرسودترین محصولات گلخانه ای است، نیاز به فضای بزرگی ندارد تا رشد و پرورش یابد و در فضایی به ابعاد یک جعبه موز هم میتوانید فلفل دلمه ای بکارید. این فعالیتها شامل بازگرداندنی زمینهای کشاورزی تخریب شده، پرورش محصولات زراعی مقاومتر و مغذی، بهبود ذخیرهسازی و تشویق تکنیکهای کشاورزی هوشمند است. اینترنت اشیا و هوشمندسازی فرایندهای کاشت تا برداشت محصولات کشاورزی، یکی از راههای مقابله با مخاطرات این حوزه است. امروزه برای تولید محصولات کشاورزی بیشتر با هزینههای پایینتر و مصرف بهینه منابع از اینترنت اشیا (IoT) استفاده میشود. در مطلب گذشته، چرخه کشاورزی هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا و راهکارهای IoT برای مشکلات کشاورزی بررسی گردید، در این مطلب اتوماسیون در گلخانههای هوشمند، استفاده از Drone ها در کشاورزی، طرح اینترنت غذا یا مزرعه در سال 2020 (IoF2020) میپردازیم. طبق مطالعات صورت گرفته، علی­رغم این که تاکنون تحقیقات متعدد نشان داده یکی از عمده مسائل پیش روی توسعه بخش کشاورزی، پایین بودن سطح سواد و میزان تحصیلات عمده بهره­برداران است اما در محتوای برنامه­های مورد مطالعه کمتر به این موضوع اساسی توجه شده یا به عبارت دیگر، تنها در متن برنامه اول توسعه به مقوله سواد و تحصیلات بهره­برداران بخش کشاورزی تاکید و توجه شده است.

برای این منظور در این مطلب به معرفی زود بازده ترین محصولات کشاورزی خواهیم پرداخت تا با مطالعه آن بتوانید محصولی مناسب را برای کشاورزی انتخاب نمایید. استفاده از این تکنولوژی ها ، برطرف کردن نیاز روز افزون به مواد غذایی را به خوبی پوشش می دهد. این تکنولوژی میتواند اطلاعات مربوط به سطح رطوبت خاک، تراکم علفهای هرز و میزان کلروفیل گیاه را جمعآوری کند. گلخانه های هوشمند با کمک تکنولوژی IoT کنترل و نظارت هوشمندانه بر محصولات دارند و بدین ترتیب نیاز به تنظیم دستی را از بین می برند. گذشته از صدمه های ناشی از تخریب محیط زیست بر حیات انسانی، از دیگر پیامدهای ناشی از تخریب منابع طبیعی در اثر بکارگیری الگوهای نامناسب تولیدی می توان به ناپایداری نظام های تولید و بهره برداری کشاورزی و از بین رفتن منابع پایه و در نتیجه تحدید امکانات تولیدی اشاره کرد. در انبار سازی محصولات برداشت شده نیز نظارت و کنترلهای زیادی لازم است تا کیفیت محصول برداشت شده از بین نرود. به کمک کشت گلخانه ای، پرورش محصولات گلخانه ای، انواع میوه های گلخانه ای و سبزیجات گلخانه ای در یک محیط سربسته و کنترل شده میسر است. توتون در هنگام خشک شدن مقدار زیادی آب از دست می دهد.

برای شروع مزارع کشور می توانند انرژی مورد نیاز خود را از انرژی تجدید پذیر تامین کنند که نیاز به اتصال به شبکه سراسری را نخواهد داشت ولی مهمتر از آن نگهداری از خاک سطحی مزارع است. وی با اشاره به فعالیت کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات با عضویت ۱۹۵ کشور جهان گفت: تمامی کشورهای عضو کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات متعهد شدند که شرایط یکدیگر را در حوزه واردات محصولات و فرآوردههای کشاورزی بپذیرند و هر کشوری میتواند شرایط خاصی را برای واردات محصولات کشاورزی در نظر بگیرد و ایران هم در حوزه واردات محصولات کشاورزی سختگیرانه عمل میکند. زمینداران بزرگ و کشاورزان کوچک باید توانایی بازار IoT را برای استفاده از فن آوری های هوشمند جهت افزایش رقابت و پایداری در تولیدات خود درک کنند.

وی افزود: کوچکترین ضربه به لیمو در هنگام برداشت و تکان دادن درخت به منظور ریزش میوه در انواع ارقام لیمو، منجر به تلخی و کاهش کیفیت محصول خواهد شد. این رقم برای تولید ذرت 6.7 درصد در سال و برای تولید جو 7.6 درصد در سال پیش بینی شده است. با استفاده از این برنامه، کشاورز قادر است چندین کار را با چند کلیک به پیشاهنگان اختصاص دهد. محمدرضا نوری، عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه کشاورزی بزرگترین بخش مصرف آب را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد از آب قابل استحصال، در کشاورزی مصرف میشود. سنسورهای زمینی از دیگر ابزارهای کسب اطلاعات هستند که میتوان آنها را یا در مکانهای ثابت نصب کرد و یا به وسایل نقلیه متصل نمود. سازمان فائو طی گزارشی اعلام کرد که برای تأمین غذای جمعیت ۹ میلیارد نفری جهان در سال ۲۰۵۰، باید دو برابر میزان کنونی تولید کرد و برای رسیدن به این هدف باید موانعی مانند محدودیت زمینهای کشاورزی، کمبود آب، قیمت بالای انرژی، افت سرمایهگذاری در زمینه تحقیقات کشاورزی و افزایش ضایعات غذایی را در نظر داشت. از آنجا که درنها، تصویربرداری چندبعدی و حرارتی را در حین پرواز انجام میدهند، دادههایی که آنها جمعآوری میکنند، به کشاورزان کمک میکند تا بینشهای مختلفی از معیارهای سنجش از جمله: شاخصهای سلامت گیاه، شمارش گیاه و پیشبینی عملکرد، اندازهگیری ارتفاع گیاه، نقشهبرداری کانوپی، گزارش تخلیه، اندازهگیری انبار، اندازهگیری کلروفیل، محتوای نیتروژن در گندم، نقشهبرداری زهکشی، نقشهبرداری تعداد علفهای هرز و غیره را به دست آورند.

کشاورزی سنتی، روشی از کشت و کار است که از دوران خیلی قدیم سایت agriculture-na رواج داشته است. پس طبیعی است که با وجود تجهیزات بهتر و بیشتر هزینه گلخانه گلهای شاخه بریده بیشتر از سایرین است. گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند درگستره وسیع منابع طبیعی ایران هستند که در صورت شناخت علمی، کشت، توسعه و بهره برداری صحیح می توانند نقش مهمی در سلامت جامعه، اشتغال زایی و صادرات غیرنفتی داشته باشند. امروزه احداث گلخانه براي تولید و نگهداري انواع گلها، گیاهان و میوههاي خارج از فصل به منظور استفاده بهینه از منابع خاك و آب در سراسر جهان گسترش يافته است. نیروی محرکه، دستگاههای IoT و سنسورهای هوشمند است که در مزارع به کار گرفته میشوند تا بهرهبرداری از اطلاعات را میسر کنند.