اخبار

تفاوت کیفی بین تخم مرغ فله و بسته‌بندی نیست/ کمبودی در تخم مرغ نداریم


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران تخم‌گذار میهن گفت: هیچ تفاوت کیفیتی بین تخم مرغ فله و بسته‌بندی وجود ندارد و بالا بودن قیمت‌ها مربوط به بسته بندی است.

https://www.irna.ir/news/85132321/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%81%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA