اخبار

تقاضای افزایش تسهیلات واحدهای تولیدی همدان را به بانک مرکزی منتقل می‌کنم

خاندوزی ادامه داد: همچنین تولیدکنندگان انتظار دارند زمینه برای طرح های توسعه آنها فراهم شود به این همین علت رئیس سازمان مالیاتی کشور برای رفع مشکلات مالیاتی واحدها در این سفر حضور دارد.

وزیر اقتصاد درباره تسهیلات بخش تولید استان همدان اظهار کرد: با توجه به ظرفیت های استان درخواست های به حقی از سوی استاندار همدان درباره تسهیلات صورت گرفت که پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402060906161/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84

وی هدف از بازدید از کارخانه های استان را رفع موانع تولیدکنندگان استان دانست و افزود: تولیدکنندگان از دولت توقع دارند مسیر تولیدی و صادراتی آنها هموار شود.

سیداحسان خاندوزی پنجشنبه ۹ شهریور در بازدید از کارخانه کمباین سازی ماشین برزگر همدان در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه برای جهش اقتصادی استان به شکل ویژه‌ای تلاش شود، اظهار کرد: دستگاه‌های دولتی در این راستا حمایت ویژه ای داشته باشند.

وی ادامه داد: تقاضای افزایش تسهیلات بخش تولید استان همدان را به بانک مرکزی منتقل خواهیم کرد تا دستورات و اجازه افزایش تسهیلات بخش تولید استان همدان را صادر کند و امیدوارم در نیمه دوم سال بتوانیم سهم بیشتری از تسهیلات را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم.

وی یادآور شد: مدیرعامل بانک کشاورزی برای بررسی مشکلات واحدهای تولیدی بخش کشاورزی در سفر حضور دارد که امیدوارم با این کمک های تسهیلاتی و مقرراتی و رفع موانع گمرکی که صورت خواهد گرفت شاهد باشیم تولیدات استان همدان، رشد اقتصادی و درآمد سرانه استان به اهدافی که در برنامه هفتم توسعه است، دست پیدا کند.

به گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد پس از بازدید از کارخانه ویسپار( تولید تجهیزات آبیاری) از کارخانه کمباین سازی ماشین برزگر همدان بازدید کرد.

ایسنا/همدان وزیر اقتصاد گفت: تقاضا و درخواست افزایش تسهیلات واحدهای تولیدی همدان را به بانک مرکزی منتقل می‌کنم.