تلاش مضاعف برای دستیابی به امنیت پایدار و اقتدار غذایی در سال جدید - مجله خبری کشاورزی

تلاش مضاعف برای دستیابی به امنیت پایدار و اقتدار غذایی در سال جدید


تهران – مجله خبری کشاورزی – وزیر جهاد کشاورزی در پیام نوروزی سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: وزارت جهاد کشاورزی برای دستیابی به امنیت پایدار و اقتدار غذایی در سال جدید تلاش مضاعف خواهد داشت.منبع اخبار