تلفات بیماری هاری در دام‌های قلعه‌گنج به ۲۵ راس رسیدتلفات بیماری هاری در دام‌های قلعه‌گنج به ۲۵ راس رسید
جیرفت- مجله خبری کشاورزی- رییس اداره دامپزشکی قلعه‌گنج در جنوب استان کرمان گفت: تاکنون ۲۵ راس دام شامل گاو و گوساله طی ۲ ماه گذشته در برخی روستاهای بخش مرکزی این شهرستان به علت بیماری هاری تلف شده است.منبع اخبار