اخبار

تمامی مطالبات زعفران‌کاران پرداخت شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت تمامی مطالبات زعفران‌کاران با قیمت حمایتی خبر داد و گفت: دولت سیزدهم این کالای مهم را از افت قیمت در بازار صیانت می‌کند تا موجب دلسردی کشاورزان نشود.منبع اخبار