تمام ماشین‌آلات کشاورزی کردستان پلاک‌گذاری شدتمام ماشین‌آلات کشاورزی کردستان پلاک‌گذاری شد
سنندج- مجله خبری کشاورزی- رییس اداره امور فناوری‌های مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: ۱۰۰ درصد ماشین‌آلات کشاورزی استان شامل تراکتور و کمباین پلاک گذاری شد.منبع اخبار