اخبار

تنش آبی به مناطق کوهستانی جنوب کرمان رسید؛دولت با تانکر به عشایر و دام آبرسانی می‌کند


جیرفت- مجله خبری کشاورزی- مناطق کوهستانی جنوب کرمان که مناطق سردسیر و ییلاقی عشایر است امسال با کمبود آب مواجه شده به شکلی که اداره امور عشایر جنوب کرمان با تانکر برای مردم این مناطق و دام‌های آنها آبرسانی می‌کند.

https://www.irna.ir/news/85209188/%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1