اخبار

تنظیم بازار در کرمان؛ ادامه فروش اینترنتی لاستیک و بررسی کمبود مرغ در جنوب استان


کرمان – مجله خبری کشاورزی – چهارمین کارگروه تنظیم بازار استان کرمان طی امسال با بررسی ۲ مشکل تولید و توزیع مرغ و ادامه فروش اینترنتی لاستیک به منظور ساماندهی بازار همراه بود.منبع اخبار