تنظیم بازار محصولات کشاورزی با کمک تشکل‌ها ممکن می‌شودتنظیم بازار محصولات کشاورزی با کمک تشکل‌ها ممکن می‌شود
تهران – مجله خبری کشاورزی – مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: مهم‌ترین وظیفه این سازمان، تنظیم بازار است که باید با کمک تشکل‌ها به یاری کشاورزان برویم.منبع اخبار