اخبار

تنظیم بازار میوه شب عید به بخش خصوصی واگذار شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از واگذاری تنظیم بازار میوه شب عید به بخش خصوصی خبر داد و گفت: دولت به دنبال توزیع میوه به قیمت مناسب برای مصرف‌کننده و حمایت از تولیدکننده است.منبع اخبار