اخبار

تهران رتبه نخست اجرای قانون رفع تداخلات اراضی کشور را کسب کرد


تهران – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به رفع تداخل ۸۵ هکتار از کسب مقام اولی کشوری استان در اجرای قانون رفع تداخلات اراضی خبر داد.منبع اخبار

آخرین طرح توییتر ماسک می تواند آخرین نی باشد مجله 1 بیتی.