تهران رتبه نخست اجرای قانون رفع تداخلات اراضی کشور را کسب کرد - مجله خبری کشاورزی

تهران رتبه نخست اجرای قانون رفع تداخلات اراضی کشور را کسب کرد


تهران – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به رفع تداخل ۸۵ هکتار از کسب مقام اولی کشوری استان در اجرای قانون رفع تداخلات اراضی خبر داد.منبع اخبار