اخبار

توافقنامه برق‌رسانی به هشت هزار هکتار مزرعه پرورش میگو در هرمزگان امضا شد


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – توافقنامه برق رسانی به هشت هزار هکتار از اراضی پرورش میگو در هرمزگان با اعتباری افزون بر ۹۱۰ میلیارد تومان عصر یکشنبه به امضا رسید.منبع اخبار