اخبار

توزیع شکر تنظیم بازاری با قیمت ۲۸ هزار تومان در سورپرمارکت‌ها


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس اتحادیه سوپرمارکت داران و مواد پروتئینی تهران از توزیع شکر تنظیم بازاری با قیمت هر کیلوگرم ۲۸ هزار تومان در سوپرمارکت ها خبر داد و گفت: شکر مورد نیاز کشورتامین است و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

https://www.irna.ir/news/85236911/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%B2%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7