اخبار

توزیع نهال رایگان در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن

توزیع نهال رایگان در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور روز یکشنبه با برپایی غرفه در مسیر راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه در خیابان آزادی تهران به توزیع نهال رایگان می پردازد.

به گزارش ایسنا بنابر گزارش سازمان منابع طبیعی این اقدام از سوی منابع طبیعی در راستای ترویج فرهنگ درختکاری و به مناسبت طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت انجام می شود.

سازمان منابع طبیعی از ۱۱ آذرماه امسال طرح آغاز طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور را به صورت سراسری عملیاتی کرد و روزهای دوشنبه هر هفته با همکاری بسیج سازندگی در برخی از پایگاه ها و مساجد استان تهران توزیع نهال دارد.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402112115136/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2%DB%B2-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86