توزیع گوشت قرمز منجمد ۱۵۰ هزار تومانی در کردستان آغاز شدتوزیع گوشت قرمز منجمد ۱۵۰ هزار تومانی در کردستان آغاز شد
سنندج- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: توزیع ۳۰۰ تن گوشت قرمز منجمد با قیمت هر کیلوگرم ۱۵۰ هزار تومان در استان آغاز شد.منبع اخبار