اخبار

توزیع گوشت گوسفندی ۱۴۲ هزار تومانی بدون محدودیت در کشور


تهران – مجله خبری کشاورزی – معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام گفت: گوشت گوسفندی منجمد با قیمت هر کیلوگرم ۱۴۲ هزار تومان و گوساله مخلوط با قیمت ۱۵۲ هزار تومان بدون محدودیت در کل کشور در حال توزیع است.منبع اخبار