اخبار

توزیع ۲ هزار تن کود شیمیایی در سنقروکلیایی آغاز شد


کرمانشاه – مجله خبری کشاورزی – مدیر جهاد کشاورزی سنقروکلیایی از آغاز توزیع ۲ هزار تن کود شیمیایی در بین مالکان زمین‌های کشاورزی این شهرستان خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85234709/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

پروژه طراحی مجتمع مسکونی آمود ابنیه | 3darchitecture. مانور زلزله در بیش از پنج هزار مدرسه آذربایجان غربی برگزار شد. پرتاب ۲ مخابراتی در چهاردهمین ماموریت موشک “فالکون۹”.