اخبار

توزیع ۳۰ هزار تن نهاده دام و طیور در استان مرکزی آغاز شد


اراک – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل پشتیبانی امور دام استان مرکزی گفت: توزیع ۳۰ هزار تن نهاده‌ دام و طیور با بازپرداخت مدت مدار(چهار ماهه) در این استان آغاز شد.

https://www.irna.ir/news/85135405/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF