اخبار

توسعه اقتصاد دریامحور، یکی از مهمترین استراتژی‌های شیلات کشور است


خرم آباد – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان شیلات ایران گفت: توسعه اقتصاد دریامحور با هدف رونق فعالیت های شیلاتی، افزایش اشتغال و درآمد در کشور ضروری است.منبع اخبار