اخبار

توسعه بخش کشاورزی در کردستان رونق گردشگری را به دنبال دارد


سنندج-مجله خبری کشاورزی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: توسعه بخش کشاورزی و اجرای رویدادهای مختلف هم چون جشنواره توت فرنگی منجر به رونق گردشگری در این استان می شود.منبع اخبار