اخبار

توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کشاورزی از طریق دانش‌بنیان‌ها

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اظهار داشت: با توجه به برنامه‌های حمایتی دولت باید توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر تمامی بخش‌های کشاورزی از طریق شرکت‌های دانش بنیان مد نظر قرار بگیرد.

گفتنی است؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی، از اعضای جلسه خواستند تا پیشنهادات خود را به صورت مکتوب تا ۲۰ آبان ماه به شرکت مادر تخصصی ارسال کنند.منبع اخبار

تعدادی از مدیران عامل صندوق‌های استان، نمایندگان دولت در این صندوق‌ها و اعضای هیات مدیره شرکت مادر تخصصی به دیدگاه‌های خود در خصوص بازنگری فعالیت‌های صندوق‌ها و پیشنهادات رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی پرداختند.

وی اظهارکرد: باید نگاه مسوولان وزارتخانه به شرکت مادر تخصصی و صندوق‌ها تغییر یابد و عملکرد صندوق‌ها جزو فعالیت‌های مورد مثال مسوولان قرار گیرد.

در این نشست، قربان میربگ مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره‌وری نیز خلاصه‌ای از وضعیت حال حاضر صندوق‌ها ارائه کرد.

مهدی‌دوست، ساماندهی تخصیص بهینه منابع صندوق‌ها؛ اصلاح مدل تخصیص منابع دولتی؛ هم‌افزایی درون‌بخشی و برون‌بخشی؛ ساماندهی و تقویت زنجیره‌های ارزش بخش کشاورزی؛ توسعه بخش کشاورزی از طریق همکاری با شرکت‌های داتش‌بنیان و R and D؛ تنوع‌بخشی به فعالیت‌های صندوق‌ها که در حال حاضر عمدتا ارائه تسهیلات است؛ انجام امور بازرگانی و صادرات محصولات کشاورزی اعضای صندوق‌ها؛ مشارکت در بازار سرمایه و بورس؛ و استفاده از مزیت‌های نسبی صندوق‌های حمایت از بخش کشاورزی، ۹ رویکرد برای توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری عنوان کرد.

به گزارش روز چهارشنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، «حسین مهدی‌دوست» در وبینار تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی که با حضور مدیران شرکت مادر تخصصی و مدیران عامل و نمایندگان صندوق‌های ملی و استانی برگزار شد، با اشاره به این که باید با توجه به مقتضیات زمانی، نوع نگاه به وظایف صندوق‌ها، ساماندهی و تخصیص منابع تغییر یابد، گفت: محوری‌ترین ماموریت صندوق‌ها توسعه کیفی و کمی سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی است.