اخبار

توسعه صنعت کشاورزی؛ نقطه تلاقی ارتقای روابط ایران و روسیه


ساری- مجله خبری کشاورزی- مسوولان ۲ استان مازندران و ولگاگراد روسیه در راستای دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم برای برقراری رابطه با کشورهای همسایه به این نتیجه قطعی رسیده اند که کشاورزی می تواند به شاهراه گسترش و تبادلات تجاری میان کشور تبدیل شود.

https://www.irna.ir/news/85176764/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87