اخبار

توسعه پوشش بیمه‌ای برای کاهش ریسک تولید در زنبورداری‌ها

مجری طرح توسعه زنبورداری کشور اظهار داشت: با توجه به اعلام آمار تلفات زنبورهای عسل ناشی از سمپاشی‌ها از سوی استان‌ها و مطابق با مصوبات ستاد گرده‌افشانی، پیش‌بینی خسارات وارده به واحدهای زنبورداری انجام و گزارش آن در راستای امکان پرداخت تسهیلات بانکی و یا استمهال تسهیلات دریافتی توسط زنبورداران خسارت دیده در راستای استمرار فعالیت تولید کنندگان این بخش به معاونت‌ها و دفاتر تخصصی ذی‌ربط وزارت جهاد کشاورزی منعکس شده و موضوع در حال پیگیری است.منبع اخبار

صارمی در رابطه با بروز خسارت‌ها و تلفات گزارش شده زنبورداری‌ها در تعدادی از استان‌ها از جمله آذربایجان غربی و شرقی به دلیل انجام سمپاشی باغات و مزارع کشاورزی با سموم شیمیایی افزود: در مورد بروز تلفات در زنبورستان‌ها با برگزاری دو جلسه ستاد گرده‌افشانی کشور، تیم‌های کارشناسی به استان آذربایجان غربی اعزام و ضمن بررسی و بازدید میدانی از زنبورستان‌ها و پیگیری‌های سازمان دامپزشکی کشور و نمونه‌برداری‌های انجام شده از کلنی‌های زنبور عسل در آن مناطق، نتایج مقدماتی حاکی از مسمومیت ناشی از سمپاشی باغات و مزارع کشاورزی با سموم شیمیایی می‌باشد.

وی ادامه داد: سازمان حفظ نباتات کشور نیز در راستای پیشگیری و جلوگیری از بروز خسارات وارده به زنبورداری‌ها در عملیات سمپاشی مزارع و باغات و نظارت موثر، در این مورد، دستورالعملی را تحت عنوان محافظت از گرده‌افشان‌ها در برابر سمپاشی‌ها به سازمان جهاد کشاورزی تمام استان‌ها و واحدهای ذی‌ربط اعلام کرده است .

به گزارش روز چهارشنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، «تورج صارمی» افزود: از آنجایی که در طول چند سال گذشته موضوع تلفات کلنی زنبور عسل متاثر از سمپاشی مزارع و باغات به عنوان موضوع خارج از مدیریت زنبوردار زیر پوشش بیمه نبوده است، با پیگیری معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و هماهنگی‌های به عمل آمده، موضوع توسعه پوشش بیمه و امکان پرداخت بخشی از خسارت وارده به واحدهای زنبورداری ناشی از سمپاشی‌ها مورد بررسی قرار گرفته و دستورالعمل‌های مربوطه در این خصوص در حال تدوین است.

مجری طرح توسعه زنبورداری کشور اظهارداشت: با موافقت مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی با کلیات موضوع، با انجام بیمه تکمیلی کلنی‌های زنبور عسل در سال زراعی آتی، امکان پرداخت بخشی از خسارات وارده به زنبورداران متاثر از سمپاشی مزارع و باغات کشور در قالب غرامت وجود خواهد داشت .