توسعه کشت گیاهان دارویی از سیاستهای سازمان جنگل ها و مراتع است - مجله خبری کشاورزی

توسعه کشت گیاهان دارویی از سیاستهای سازمان جنگل ها و مراتع است

به گزارش خبرنگار مجله خبری کشاورزی، ترحم بهزاد روز یکشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت باغ ملی باریجه در زنجان افزود: بیش از ۶۰ درصد گیاهان دارویی را می‌توان در شرایط دیم، در دیمزارها تولید کرد و به علت کم توقع بودن این گونه‌ها در شرایط بحران کم آبی کشور و افت سفره‌های آب زیرزمینی، توسعه گیاهان دارویی با مصرف آب کمتر، ارزش افزوده بیشتری را تولید می‌کند.

وی اضافه کرد: وجود تنوع اقلیمی یکی از دلایل به وجود آمدن گونه‌های بومی و انحصاری متعدد در کشور است که در هر اقلیم تعداد زیادی گونه گیاهی وجود دارد و می‌توانند به طور رسمی در سیستم دارویی ایران وارد شوند.

به گفته این مسوول، گیاهان دارویی می‌توانند جایگزین بسیار مناسبی برای فعالیت‌های دامداری در مراتع باشند و با ایجاد پوشش گیاهی، بهره‌وری چندین برابر دام، ارزش خواهد داشت.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه گیاهـان دارویی در مراتع با کوچکترین اقدام احیاء و تولید می‌شود، ادامه داد: با عملیات بیولوژیک و قرق، پوشش گیاهی آن کامل می‌شود و رسیدن به تولید کلیماکس و امکان بهره‌برداری بلند مدت نیز میسر می‌شود.

بهزاد خاطرنشان کرد: استفاده حداکثری از طبیعت و فرآورده‌های طبیعی در راستای سلامت انسان و رفاه اجتماعی با حفظ چرخه‌های اکوسیستمی طبیعت، افزایش تقاضای جهانی به محصولات طبیعی و گیاهی استاندارد، موجب افزایش صادرات گیاهان دارویی و ارزآوری، رونق اقتصادی و بهبود معیشت بهره‌برداران خواهد شـد.منبع اخبار