اخبار

توصیه‌های جهاد کشاورزی اردبیل برای مقابله با خشکسالی و گرمازدگی باغات


اردبیل – مجله خبری کشاورزی – سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در اطلاعیه‌ای برای مقابله با خشکسالی و گرمازدگی باغات بویژه در شمال استان توصیه‌هایی صادر کرد.

https://www.irna.ir/news/85189197/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C