توصیه های مهم درباره خاکورزی کشت گلخانه ای مجله خبری کشاورزی

برای تولید و پرورش تجاری گیاهان با کیفیت بالا و در تمام طول سال باید شرایط محیطی مطلوب به همراه کنترل عوامل خسارت زا نظیر باد، طوفانهای ویرانگر، سرما و یخبندان و … امروزه کشاورزی به عنوان یکی از بزرگترین منابع درآمد ملی در کشورهای مختلف جهان نقش اساسی و برجسته ای را ایفا می کند. همین حرف هم با کمی خوشبینی است؛ مثلا منابع تجدیدناپذیر را بیرویه برداشت میکنیم، ما امروز کسری مخزن داریم، فرونشست دشتهای ما دیگر جبرانپذیر نیست، اما این روند تخریبی را حداقل متوقف که میتوانیم بکنیم! کمک میکند. محصولاتی مانند Trutina به کشاورزان اجازه میدهد تا اطلاعات حیاتی مربوط به فیزیولوژی گیاه – به منظور بهینهسازی و تنظیم محتویاتی که به رشد کامل گیاه کمک میکنند – را جمعآوری کنند. با توجه به موارد اشاره شده، اهمیت کیفیت تغذیه ای سبزیجات و میوه ها کاملا مشخص است. مفهوم کیفیت در مورد سبزیجات و میوه پیچیده می باشد و علاوه بر ویژگی های ظاهری (نظیر اندازه، رنگ و سفتی)، باید مقدار عناصر معدنی و ویتامین ها، طعم و سایر خواص ارگانولپتیک نیز مورد توجه قرار بگیرد. به طور کلی کیفیت ظاهری میوه منعکس کننده ویژگی های فیزیکی (مثل بافت) و برخی از ویژگی های شیمیایی (از قبیل ترکیبات قابل تصاعد و آروما) می باشد.

این معایب با توجه به سیر تکاملی و ایجاد تکنولوژی برطرف گردیدهاست در ضمن آلودگی آبهای زیر زمینی در سیستم بسته وجود ندارد که این روش توسط یکی از اعضای مرکز پژوهشهای بدون خاک ایران در زمینه تولید علوفه هیدروپونیک ابداع شدهاست. قطعا در 40 سال آینده، با ادغام بسیاری از فناوریهای پیشرفته ، بهرهوری به حداکثر رسیده و با کاهش ضایعات، خطرات کمتری محیط زیست را تهدید میکند. ما تقریباً گزینه هایی را می شناسیم که متناسب با نیازهای گلخانه ای هستند، اما همین تجهیزات در آینده، بسیار پیشرفته تر می شوند و هدفی جز به حداکثر رساندن بازدهی گلخانه ها ندارند. همچنین مهدی کرمیپورمقدم، دبیرکل سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، گفته بود که بسیاری از «دامداران، مرغداران و پرورشدهندگان ماهی ایران» سرمایه خود را برداشته و به «عراق» مهاجرت کردهاند. برنج در ایران جایگاه ویژهای دارد، به طوری که قسـمت اعظم غذای مردم ایران بهویژه در اسـتانهای گیلان و مازندران را به خود اختصاص داده است. نتایج پژوهش های انجام شده نشان داده اثرات باقی مانده سموم، میزان ابتلا به سرطان را افزایش می دهد. کیفیت سلامت و تغذیه از دو جنبه حضور ترکیبات مطلوب (از قبیل ویتامین ها، مواد معدنی، کربوهیدراتها، فیبر و مواد فعال کننده واکنش های ضروری بدن) و ترکیبات نامطلوب و مضر (نظیر فلزات سنگین، اثر باقی مانده سموم، غلظت نیترات و آلودگی های بیولوژیکی) قابل بررسی است.

چون محلول غذایی به صورت مایع است به راحتی میتوان آن را کنترل کرد. در این نوع کشت متخصصان نیازهای غذایی گیاه را اندازهگیری کرده و به جای خاک با استفاده از آبی که به گیاه داده میشود با افزودن عناصر ریزمغذی و درشتمغذی و نگهداشتن گیاه توسط مواد نگهدارنده بیاثر مانند پرلیت عملاً نیاز به خاک منتفی میشود. ضریب انتقال حرارت شیشه نسبت به سایر پوشش ها بالا بوده که از معایب این سازه به شمار می رود. داشتن برچسب های تاییدیه، نکته ای است که مشتریان امروزی اهمیت زیادی برای آن قائل هستند به همین خاطر ارائه محصولات با یک ضمانت یا تاییدیه از سوی یک متخصص یا ارگان می تواند فروش صیفی جات شما را بالا ببرد. تمام گلخانه ها از گلخانه های خانگی گرفته تا گلخانه های بزرگ، گلخانه های صنعتی و شهرک های گلخانه ای، همه به نوعی می توانند در این بازار موفق عمل کنند. البته عربنشینان حاشیه خلیج فارس مانند عمان، کویت و قطر سهم ناچیزی در بازار صادراتی سیبزمینی ایرانی دارند. در سال زراعی 89 – 88 سطح محصولات زراعی حدود 12 میلیون هکتار بوده که از این مقدار ۵۲ درصد سهم اراضی با کشت آبی و ۴8 درصد سهم اراضی با کشت دیم بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،به رغم ﻛﺎﺳﺘﻲﻫﺎیی که بخش کشاورزی تا قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی به آن ها مبتلا بوده، نظیر ساختار سنتی، محرومیت و عدم توسعه مناطق روستایی، و همچنین بروز ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲﻫﺎی متناوب و کاهش فزاینده منابع آب در ۴۰ سال گذشته، ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی در فاصله سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۷ از ۲۶ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ ﺣﺪود ۱۲۲ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧشان از اﻫﺘﻤﺎم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و برخورداری از حمایت و توسعه همه جانبه در بخش کشاورزی سایت agriculture-na است. این روش کشاورزی به کمک سه الگوی متفاوت که شامل: کشاورزی دقیق جدید، کشاورزی دقیق با فناوری بالا و کشاورزی دقیق مرسوم انجام می شود. به گفته وی، این چالش «بیش از سه دهه» است که روی تولید و صادرات محصولات کشاورزی ایران سایه انداخته و منجر به از دست رفتن بازارهای تراز اول دنیا شده است. رسول رضایی، فعال کشاورزی در این باره به خبرنگار ایمنا میگوید: با ایجاد حساسیت بین کشورهای مختلف نسبت به محصولات کشاورزی ایران، مسئله استفاده از سم و کود غیراستاندارد مشخص شد؛ وگرنه سالهاست که همین سموم و کودها برای کشت محصولات استفاده میشود و سالهاست که مردم همین محصولات را خریداری کرده و بیماریهای مختلفی را از این طریق وارد بدن خود کردهاند!

در گذشته تنها کیفیت بازارپسندی سبزیجات مورد توجه بود اما در سال های اخیر شاخص های کیفیت درونی نظیر غلظت عناصر معدنی، ویتامین ها، عناصر سنگین و سمی نظیر نیترات و اثر باقیمانده سموم به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. مهمترین عیب این روش نیاز به سرمایهگذاری بالا میباشد؛ زیرا تمام سیستم به صورت اتوماتیک میباشد. اولین نمونه از فناوری های کشت گلخانه ای، سیستم های اتوماسیون هوشمند هستند. نقش اینترنت اشیا در کشاورزی هوشمند چیست؟ بر اساس مرحله جدید توسعه، مفهوم جدید توسعه و الگوی جدید توسعه باید اجرا شود و کشاورزی هوشمند و ییلاق دیجیتال باید در ساختمان یک قدرت سایبری، یک چین دیجیتال و یک جامعه هوشمند برنامه ریزی و ترویج شود. یکی از راههای تأمین مواد غذایی گیاهی و باغی استفاده از کشاورزی هوشمند است. راه حل های مبتنی بر سیستم اتوماسیون هوشمند گلخانه، به طور پیوسته در حال تغییر است. برای آبیاری گیاه با حجم ۱۰۰ میلیلیتر (۲۰۰ میلیلیتر در گیاه دارای دو شاخه)، در هر مرحله آبیاری، با توجه به زمان باید آبیاری مدیریت شود بهگونهای که محلول خروجی (زهکش) حدود ۳۰ درصد محلول ورودی باشد. سیستم های ترکیبی یعنی تجهیزاتی که در یک زمان واحد می توانند چند عملیات را انجام دهند.

به دلیل وزن زیاد شیشه نسبت به سایر پوشش ها و همچنین ابعاد کم شیشه فاصله ستونها و کمانها از همدیگر کم بوده وزن سازه در واحد سطح زیاد ، بنابراین سازه سنگین و گران است. کارشناسان معتقدند که اگر برداشت محصولات دارای مطلوبیت نسبی باشد، تقریبا بعد از سه سال هزینههای اولیه شما به جیبتان باز میگردد. پس از این سه کشور، اقلام کشاورزی هلند حدود 7.7 میلیارد یورو به فرانسه، 3.4 میلیارد یورو به ایتالیا، 2.6 میلیارد یورو به اسپانیا، 2.5 میلیارد یورو به آمریکا، 2.4 میلیارد یورو به چین، 2.4 میلیارد یورو به لهستان و نزدیک به 2 میلیارد یورو نیز به سوئد صادر شده است.

بزرگترین مزیت سیستم های آبیاری خودکار کنترل حجم آب است که به گیاه داده میشود، بنابراین از غرقاب شدن گیاه و پوسیدگی ریشه های آن ها جلوگیری خواهد شد. این تیکت می تواند شامل وعده های غذایی باشد که در آن ها از صیفی جات استفاده می شود یا می تواند نحوه نگهداری و پخت آن محصول را توضیح دهد. این اطلاعات تنها بخشی از گزارش مفصل فائو در باره چشم انداز محصولات غذایی در 10 سال آینده است . است. اگر شما تنها به مصرف بهینه نهادها توجه کنید بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. این مساله طی چند دهه اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است.

غذا و ویتامین مورد نظر گیاه در این روش به وسیله محلولهای مخصوص به گیاه داده میشود و به جای آن میتوانیم از ژل مخصوص استفاده نماییم روش گیاهان در مورد آبی رشد کرده و عموم نیست کیفیت مناسبی هستند زیرا برخی از بیماریهای که گیاه به آن دچار میشوند از خاک میباشد استفاده از روش هیدروپونیک میتواند جلوی بعضی از بیماریها را بگیرد. وزیر جهاد کشاورزی در جریان سفر استانی هیئت دولت به استان کرمان… برخی پیشنهادها در این خصوص شامل تامین نهادههای دامی با قیمت منصفانه، خرید تضمینی دامهای پرواری از دامداران توسط دولت (و در ادامه کشتار دامها و نگهداری در سردخانه برای ارائه در زمان کاهش عرضه گوشت قرمز)، صدور مجوز موقت صادرات (درازای صدور مجوز موقت واردات در زمان کاهش عرضه)، خرید از دامدار به قیمت تمامشده و فروش به مصرفکننده باقیمت حمایتی با هدف تحریک تقاضا (با توجه به کاهش معنیدار سرانه مصرف گوشت قرمز در سالهای اخیر و حتی حذف آن از سبد خوراکی برخی خانوارها) است. با این وجود دولت ایران اجازه واردات 3 میلیون تن گندم در این سال را صادر کرده است. واردات ذرت ایران طی دو سال اخیر حدود 7/5 میلیون تن بود؛ رقمی که تا سال ۲۰۲۸ به بالای ۱۰ میلیون تن افزایش خواهد یافت.

همچنین باید مجموعه زمین را به سیستم مبتنی بر اینترنت اشیاء مجهز کند. حداقل مساحت که دارای توجیه اقتصادی و مقرون به صرفه باشد 5000 متر مربع و برای مساحت بالاتر از 5000 متر مربع نیازمند به کنترل بیشتر پارامترهای محیطی (نور ، دما، CO²، تهویه ، رطوبت وآفات و بیماریها ) هستیم. گلخانهها که از نظر اندازه متغیرند گیاهان را از سرمای بیش از حد زمستان یا گرمای بیش از حد تابستان حفظ میکنند. اکثر گلخانه های تجاری و گلخانه صنعتی برای حفظ محیط مناسب فقط از نور خورشید استفاده می کند. سیستم های ترکیبی برای کنترل شرایط گلخانه منجر به صرفه جویی در انرژی مصرفی می شود، هزینهها را کاهش می دهد و به بهبود محیط رشد گلخانه ها بسیار کمک می کند. در هر متر مربع کشور به صورت میانگین 20 کیلوگرم قارچ تولید می شود. پاپایا در شرایط گلخانهای نیازمند میانگین دمایی ۲۵ درجه سانتیگراد بوده و دماهای پایینتر از ۱۵ درجه سبب کاهش رشد گیاه خواهد شد. فناوری های جدید چه اهمیتی در کشت گلخانهای دارند؟ پوشش گلخانه یاعث ایجاد اثر گلخانهای و محبوس شدن انرژی خورشیدی درون گلخانه میگردد.

امیری زاده با اشاره به تولید چغندرقند پاییزه بیان کرد: امسال تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار تن چغندر قند برداشت کرده ایم و همچنان در حال برداشت هستیم. در طول برنامه­های پنج­ساله توسعه، بخش تعاون همواره مورد توجه ویژه قرار داشته و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به­عنوان متولی این بخش، موظف شده است تا به سیاست­های کلی این برنامه­ها در زمینه توسعه بخش تعاون جامه عمل بپوشاند؛ لذا در کنار سیاست­های اجرایی، به ابزاری جهت تقویت پشتوانه علمی این سیاست­ها و انعکاس یافته­های پژوهشی حاصل از این حرکت عظیم نیاز بود. به دلیل تأثیر بسیار زیاد بخش کشاورزی بر رفاه کل ملت ، فقیر و ثروتمند و بر زندگی اجتماعی و فرهنگی و همچنین زندگی اقتصادی کشور ،« کشاورزی در ایران قاجار» یک کتاب ضروری به حساب می آید. با توجه به توسعه روزافزون کاربردها و خدمات فناوری فضایی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و نظر به اهمیت این خدمات در حوزه کشاورزی دقیق، سازمان فضایی ایران و فروم اینترنت اشیا ایران “رویداد راهکارهای پیاده سازی کشاورزی هوشمند” را با حضور فعالین حوزه کشاورزی، مدیران ارشد شرکت های کشت و صنعت استان های مختلف، شرکت های خدمات دهنده در این حوزه و شرکت ها و استارت آپ های حوزه خدمات فناوری فضایی در پنجمین کنفرانس تخصصی اینترنت اشیاء و طی هفته ایران دیجیتال برگزار می نماید و به بررسی و تبیین اهمیت موضوع از جنبههای مختلف خواهد پرداخت.

مهدی محمدی عصر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا در خصوص فعالیت کشور در زمینه به کارگیری کشاورزی هوشمند گفت: موضوع کشاورزی هوشمند در دنیا در ابتدای راه است، یعنی در همه جای دنیا هنوز مساله کشاورزی هوشمند در مرحله سعی و خطا قرار دارد چرا که هزینههای بهرهبرداری هوشمند در حوزه کشاورزی بالا است. فناوری های جدید به گونه ای طراحی شده اند که هر دو سیستم را به صورت ترکیبی ارائه دهند. همچنین در جایی که خاک مناسب ندارد یا دچار بعضی بیماریها است قابل کشت میباشد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و همچنین شورای تامین، کشت برنج در حوضههای آبریز کارون، مارون، دز و کرخه در خوزستان ممنوع است، تصریح کرد: در حوضه کرخه به دلیل کمبود آب، سازمان آب و برق هیچ آبی برای کشتهای فصلی در نظر نگرفته است، زیرا هیچ آبی برای چنین کاری وجود ندارد. در این دوره علاوه بر اثرات منفی اثرات مثبتی هم در کشاورزی گذاشته شده است اما تاثیرات منفی آن به دفعات بیشتر بوده است. هر بانک علاوه بر سامانه های بانکی که ارائه دهنده خدمات مالی به مشتریان است، سایت هایی نیز دارد که خدمات غیر مالی را ارائه می دهند که در مقاله زیر به سامانه غیر مالی بانک کشاورزی پرداخته شده است.

تصور عمومی این است که کشاورزی کار جالب و جذابی به شمار نمیآید زیرا کشت و زرع، حرفهای است که متعلق به زمانهای گذشته و پدربزرگها است. سیستم باز: که در آن عناصر شیمیایی ای (ماکرو و میکرو) که گیاه به آنها نیاز دارد، فقط یک بار در دسترس گیاه قرار میگیرد و بعد از استفاده، از پایین بسترهای کشت به وسیله سوراخهای تعبیه شده از قبل در زیر بسترها، خارج میشود. از طرف دیگر، تعیین سلامت تغذیه ای سبزیجات نیز بخشی از کنترل کیفیت آنها است که بیشتر به میزان آلودگی های میکروبی و شیمیایی در طی مراحل تولید، برداشت و پس از برداشت تاکید دارد. مواد غذایی از جمله مواردی هستند که همیشه در سبد خرید خانوادهها قرار دارند.

در ابتدا ممکن است علت برگشت این محصولات کشاورزی به وجود سموم مورد استفاده برای تولید محصولات کشاورزی باشد که این سموم مورد تایید کشورهای مقصد صادرات محصوات کشاورزی ایران نبوده باشد؛ این امر در سراسر جهان شایع بوده و به منزله بی کیفیت بودن محصول تولید شده قلمداد نمی شود. معمولاً از مواد کدر، برای جلوگیری از ورود نور خورشید و همینطور جلوگیری از رشد خزه در محیط ریشه که از تمام جهات محصورند و فقط در قسمت قرارگیری گیاه باز هستند؛ استفاده میشود. توت فرنگی نیز همانند زعفران به دو روش آب کشت و هوا کشت یعنی ریشه شناور در اب یا ریشه در خاک پرورش داده می شود. بنابراین توسعه روستایی که خود افزایش درآمد جامعه روستایی را به دنبال دارد، رونق اقتصادی کشور و تأمین منابع کل جمعیت ایران را بدنبال خواهد داشت به این لحاظ، برنامه ریزی های تولیدی و کشاورزی در نواحی روستایی دارای ضرورت و اهمیت بسیار است. بنابراین، مشکلات حاضر انسان را بر آن داشته است تا به دنبال راهكارهایی نوین برای تولید حداكثر غذا باشد.

روشهای جدید تری نیز بکار برده میشود مانند روش NFT که در آن مواد غذایی به صورت یک لایهٔ نازک در اختیار گیاه قرار میگیرد. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، برنامه میز اقتصادی روز چهارشنبه شبکه خبر به موضوع خسارتهای سیل اخیر به بخش کشاورزی اختصاص داشت در این برنامه کارشناسان علل تکرار این حادثه خسارت بار را بررسی و راهکارهایی را نیز برای کاهش خسارت و جبران خسارت بیان کردند. نشست تخصصی استانی با عنوان زیست فناوری شتابگری در خدمت کشاورزی مدرن، سلامت و محیط زیست روز چهارشنبه ۶ آذر ماه در دانشگاه برگزار شد. اگر کسب و کار گلخانه ای دارید، شما هم می توانید فعالیت خود را در این فضای تخصصی و حرفهای معرفی کنید. شما می توانید اطلاعات و مقالات تخصصی کشت گلخانه ای را از بخش مقالات سایت مطالعه کنید. با فروش صیفی جات گلخانه ای خود به این قبیل کارخانه ها تکلیف بخش عمده ای از محصولات خود را مشخص می کنید. که منجر به بهرهبرداریهای روستایی با مدیریت کارآمدتر، محصولات با کیفیت بهتر، و مقادیر بیشتر تولید میشود. از آنجایی که هواپیماهای بدون سرنشین تصاویر چند طیفی، حرارتی را هنگام پرواز جمع می کنند، داده های جمع آوری شده آنها اطلاعات کاملی از انواع اندازه گیری ها و آنالیزها را در اختیار کشاورزان قرار می دهد: شاخص های سلامت گیاه، شمارش و پیش بینی عملکرد گیاه، اندازه گیری ارتفاع گیاه، نقشه برداری از انواع پوشش های گیاهی، نقشه برداری از حوضچه های آب، گزارش های پیش آگاهی، اندازه گیری ذخایر، اندازه گیری کلروفیل، مقدار نیتروژن در گندم، نقشه برداری از زهکشی، نقشه برداری از میزان علفهای هرز و غیره.

متاسفانه با وجود مصرف بالای کودهای حاوی نیتروژن در گلخانه ها، غلظت نیترات در محصولات تولیدی در این سیستم ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. روی همرفته هزینه نهادهها در مزارع زیستی کمتر است. صاحبان مزارع می توانند از برنامه های اینترنت اشیا بی سیم برای جمع آوری داده های مربوط به موقعیت، رفاه و سلامتی گاو و گوسفندهای خود استفاده کنند. انواع سنسورهای بی سیم در گلخانه می تواند درجه حرارت و نوسانات واقعی آن را اندازه گیری کنند؛ و در زمان مناسب، شرایط دمایی را برای یک محیط رشد مطلوب به دقت کنترل نماید. هر یک از گیاهان برای داشتن رشد مطلوب نیاز به شرایط خاصی از نظر شدت نور، دمای روزانه، دمای شبانه، میزان رطوبت نسبی هوا و رطوبت خاک دارند.