اخبار

تولیدات کشاورزی کشور باید به ۱۶۰ میلیون تن برسد

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402031811167/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B6%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AF

وی با اشاره به اینکه تولیدات بخش کشاورزی کشور در حال حاضر ۱۳۰ میلیون تن است، گفت: برنامه‌ریزی ما برای افق ۱۴۰۴ افزایش تولیدات بخش کشاورزی به ۱۶۰ میلیون تن است.

 سید عماد شاهرخی هفدهم خرداد ماه در حاشیه برگزاری جلسه روز مزرعه که در بروجرد برگزار شد، اقتدار غذایی را از مؤلفه‌های مهم در هر کشور دانست و اظهار کرد: امروز اهمیت اقتدار غذایی از اقتدار نظامی هم بیشتر و مهمتر است.

ایسنا/لرستان رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه تولیدات بخش کشاورزی کشور در حال حاضر ۱۳۰ میلیون تن است، گفت: برنامه‌ریزی ما برای افق ۱۴۰۴ افزایش تولیدات بخش کشاورزی به ۱۶۰ میلیون تن است.

وی با اشاره به فاصله زیاد رکورد تولیدات کشاورزی با میانگین تولیدات، ادامه داد: میانگین تولید گندم آبی در هر هکتار چهار تن بوده در حالی که رکورد ما ۱۲ تن است یا میانگین عملکرد زردآلو ۵ تن بوده در حالی که رکورد برداشت استان ۱۵ تن است.

شاهرخی تأکید کرد: برای افزایش تولید باید به سمت کشاورزی اقتصادی پیش ببریم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: افزایش بهره‌وری و ضریب دانش فنی، همچنین انتقال یافته‌ها به کشاورزی زمینه ساز عبور از کشاورزی سنتی است.