اخبار

تولیدکننده، تخم مرغ را ۲۰ درصد زیر قیمت مصوب می‌فروشد


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس هیات مدیره اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه تولیدکنندگان، تخم مرغ را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از قیمت مصوب می‌فروشند که باعث زیان تولید می‌شود، گفت: صنعت مرغ تخم‌گذار با کمبود نقدینگی مواجه است و بانک‌ها تسهیلات برای سرمایه در گردش نمی‌دهند.

https://www.irna.ir/news/85189750/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%B1%D8%A7-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%AF