اخبار

تولیدکنندگان بخش کشاورزی سالانه ۶ میلیارد دلار ارزآوری دارند


بوشهر-مجله خبری کشاورزی- معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تولیدکنندگان این بخش سالانه ۶ میلیارد دلار برای خزانه ارزآوری دارند که بیش از ۵۰ درصد آن مربوط به حوزه باغبانی است.منبع اخبار