تولید تخم مرغ در کردستان به هفت هزار تن در سال افزایش یافتتولید تخم مرغ در کردستان به هفت هزار تن در سال افزایش یافت
سنندج- مجله خبری کشاورزی- مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: تولید تخم مرغ در  استان با اجرای ۲ طرح تولیدی به هفت هزار و ۲۰۰ تن افزایش یافت.منبع اخبار