اخبار

تولید سالانه ۲۹۰ هزار تن گردوی خشک در کشور

تولید سالانه ۲۹۰ هزار تن گردوی خشک در کشور
تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: سالیانه بیش از ۲۹۰ هزار تن گردو با پوست خشک در کشور تولید می‌شود که با این میزان تولید، نیازی به واردات این محصول نداریم.

https://www.irna.ir/news/85294969/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B2%DB%B9%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1