اخبار

تولید سالانه ۴ میلیون تن اکسیژن و جذب ۱۷۰ میلیون تن گردو غبار


تهران – مجله خبری کشاورزی – معاون جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: انتظار می‌رود با اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، سالانه ۴ میلیون تن اکسیژن تولید، ۱۷۰ میلیون تن گرد و غبار و ۱۵۰ میلیون تن کربن و گازهای گلخانه‌ای جذب شود.منبع اخبار