اخبار

تولید سالانه ۴ میلیون تن محصول گلخانه‌ای/ گلخانه‌های مدرن ایران با اروپا برابری دارد

تولید سالانه ۴ میلیون تن محصول گلخانه‌ای/ گلخانه‌های مدرن ایران با اروپا برابری دارد
تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از تولید سالانه ۴ میلیون تن محصول گلخانه‌ای کیفی در کشور خبر داد و گفت: گلخانه‌های مدرن ایران با گلخانه‌های مدرن اروپایی نه تنها برابری بلکه در مواردی برتری دارد.

https://www.irna.ir/news/85376895/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86